Schrödinger Kutyája

Tudománykommunikáció, szkepticizmus, kritikus gondolkodás

Könyvajánló: Lawrence Wright: Magasba Nyúló Tornyok - Az Al-Kaida útja

2016. február 02. 19:24 - Zsolesz14

loom.jpgTalán meglepő lesz a mai témaválasztásom, de nagyon úgy érzem, hogy a könyv, amit ajánlani fogok, nagyon alul van becsülve, legalábbis rákeresve a magyar világhálón ezt találtam. Ez a könyv pedig Lawrence Wright műve, Magasba Nyúló Tornyok: Az Al-Kaida útja, egy Pulitzer díjas alkotás, amely 2006-ban jelent meg, míg a magyar fordítás 2008-ban. Miért érdemes erről egyáltalán beszélni lassan 10 évvel a megjelenése után? Egyrészt azért, mert ez egy rendkívül lenyűgöző könyv, amely teljes mértékben megérdemelte a Pulitzer díjat az általános ismeretközlő irodalom kategóriában, másrészt pedig azért, mert véleményem szerint ez kötelező olvasmány mindenkinek, akit érdekel a 9/11 terrortámadások története, a terrorizmus általában, az Al-Kaida és a modern történelme a Közel-Keletnek. Ez a téma pedig manapság újra aktualitásnak örvend. Hogyan kapcsolódik ez a blog témájához? Úgy, hogy "szkeptikus" szemszögből nézve nagyon érdekes, hogy mit tud ez a könyv mondani a 9/11-es terrorcselekményekhez köthető összeesküvés-elméletekről, amelyek a mai napig jelen vannak szinte mindenhol.

Magasba Nyúló Tornyok nem összeesküvés-elméletekről szól, a könyv csak érinti a konkrét 9/11-es terrortámadást, amely ugyan a műnek a tetőpontját képezi, de csak tömören van kifejtve benne. A könyv fő témája az Al-Kaida eredete és felemelkedése, valamint a (szerencsére) mára már nem élő vezérének, Osama bin Ladennek az életrajza. A Magasba Nyúló Tornyok mindeközben arra mutat rá, hogy mennyire távol állnak a 9/11-el kapcsolatos összeesküvés-elméletek a valóságtól és teszi mindezt úgy, hogy egy darab ilyen összeesküvés-elméletet nem leplez le célzottan, egy darab konteósok által hangoztatott érvet nem cáfol meg. A mű egy rendkívül alapos tanulmányozása 9/11-es terrortámadások hátterének és az odavezető okoknak. Ezen komplikált háttérismeretek teljesen hiányoznak az összeesküvés-elméletek világából, egy racionálisan gondolkodó ember ismereteinek viszont szerves részei, ha meg akarja érteni, hogy Osama bin Laden és csoportja miért támadta meg az Egyesült Államokat aznap és mi volt ezzel a végső célja.

Magasba Nyúló Tornyok egyik pozitívuma, hogy annak ellenére, hogy nem azzal a céllal íródott, hogy olyan 9/11-el kapcsolatos összeesküvés-elméleteket cáfoljon meg, amelyeket egyes konteósok még ma is erőltetnek, mégis kiváló válaszokat ad pár tipikus, mellettük szóló érvre. Ezekből fogok szemezgetni párat ebben a bejegyzésben.

1. Az Al-Kaida nem is létezik!

Sokan a 9/11-es terrortámadásokat egy hihetetlenül egyszerű eseményként értelmezik: egy gonosz társaság (általában a Bush kormány tagjai, valamilyen izraeli szervezet tagjai vagy az Illuminati, tetszőleges "tudjukkik") úgy döntött, hogy felrobbantja a WTC tornyokat és a Pentagont, majd egy terroristacsoportot, az Al-Kaidát teszi ezért felelőssé. Ez a kis történet még egyszerűbbé válik, ha az összeesküvés-elmélet híve azt állíthatja, hogy az Al-Kaida valójában nem is létezik, az csupán az összeesküvők képzeleteinek koholmánya. A Magasba Nyúló Tornyok teljesen kizárja ezeket a feltételezéseket.

Az Al-Kaida nagyon is létezik, ráadásul mind politikai és vallási szempontból nagyon komplikált történelme van, amely bonyolultságnak nincs helye az összeesküvés-elméletekben. Wright a csoport kialakulását egészen annak iszlamista politikai és szellemi gyökereiig követi nyomon. (Itt érdemes megjegyezni, hogy az iszlamista és az iszlám két különböző dolog!) A legtávolabbi gyökereket Egyiptomban kell keresni, politikai szakadárok formájában, akik az 1940-es évek elején fokozottan elégedetlenné váltak különböző kormányzatok sorozatával: I. Farouktól Adben-Nasszerig, majd később Anvar Szadattól egészen Hoszni Mubárakig. Valójában Egyiptom volt az igazi bölcsője az Al-Kaidának és nem Afganisztán, Osama bin Laden pedig csupán a legutolsó és legradikálisabb volt egy hosszú iszlamistákból álló listának, akik egyesíteni akarták az iszlamista országokat szigorú vallási elvek mentén. Ők voltak azok, akik a Közel-Kelet problémáiért külső ellenségeket okoltak, először Izraelt, majd később az Egyesült Államokat.

Lawrence Wright kutatómunkája során a következőkre támaszkodott: különböző iszlamisták által írott anyagok, őket ismerő emberekkel készített interjúk és korabeli újságcikkek egészen az 1940-es évekig. Nagyon nehéz munka lenne ennyi forrást meghamisítani. Különösen érdekes, hogy Wright forrásai között nagyon kevés olyat találunk, amely az Egyesült Államok kormányától származik. Ez azért fontos, mert egy gyakori konteós érv szerint azok, akik nem fogadják el a 9/11-el kapcsolatos összeesküvés-elméleteket szinte csak és kizárólag kormányzati hírforrásokból tájékozódnak (ezzel a hibás érvvel már itt foglalkoztam). Wright több oldalas és átfogó irodalomjegyzékét tanulmányozva azonban könnyedén láthatjuk ennek az érvnek a hamisságát. Ez természetesen azért van, mert az Al-Kaida létezése és történelme jól dokumentált, mégpedig nem kormányzati forrásokban.

2. Osama bin Laden egy CIA ügynök volt az 1980-as években.

Bin Ladennel kapcsolatban talán ez a legelterjedtebb tévhit, amely nem csak az összeesküvés-elméletek híveinél van jelen; sokan, akik elfogadják a 9/11-es terrortámadások "hivatalos" verzióját is úgy vélik, hogy Osama egy CIA ügynök volt. Ezzel szemben minden, amit Osama bin Laden életfilozófiájáról, hitvallásáról, személyiségéről és politikai hovatartozásáról tudunk arra utal, hogy esze ágában sem lett volna soha egy amerikai hírszerzési ügynökségnek dolgozni. Ráadásul az amerikai hírszerzés nem is hallott bin Ladenről egészen a 1980-as évekig, amikor véget ért a Szovjetunió afganisztáni háborúja. Figyelembe véve a Magasba Nyúló Tornyokban leírt szerepét és történetét bin Ladennek ebben a háborúban nagyon nehezen lehetne érvelni amellett, hogy ő bármilyen nyugati hírszerzésnek a tagja lett volna.

Az a tévhit, hogy Osama bin Laden a CIA-nak dolgozott valós tények felfújásából és eltorzításából ered. Kétségtelenül igaz, hogy a CIA és az Egyesült Államok kormánya anyagilag támogatta és fegyverezte az afgán felkelőket, akik azokkal a szovjetekkel harcoltak, akik 1979-ben lerohanták Afganisztánt. Az is igaz, hogy Osama bin Laden és más iszlamisták, például Al-Zawahiri Afganisztánba utaztak az 1980-as években, hogy az afgán felkelők, a mudzsáhid oldalán harcoljanak a szovjetek ellen. A mudzsáhidnak azonban több vezetője is volt és attól még mert ebben az esetben bin Laden látszólag az Egyesült Államok oldalán harcolt még nem azt jelenti, hogy a CIA pénzelte őt vagy tudott létezéséről. A Magasba Nyúló Tornyok amellett érvel, hogy Osama bin Laden és arab barátai (az afgánok nem arabok!) csak egy nagyon kis részét képezték az afgán felkeléseknek. Csak kisebb csatákban vettek részt a szovjetek ellen, amelyek közül az egyik egy komoly vereséggel zárult. A háború állásának megfordulása nem egy ilyen kis, külföldi csapat miatt következett be. A felkelések és harcok döntő többségét afgán csoportok szervezték és hajtották végre, miközben nyugatról segítséget kaptak.

Nem egyértelmű továbbá, hogy bin Ladennek mi haszna lett volna egy CIA-val való kapcsolatból. Az 1980-as években Osama bin Laden igencsak gazdag volt már. Mohammed bin Laden, mérnök és üzletember egyik fia volt, akinek nagy szerepe volt a modern Szaúd-Arábia megteremtésében. (Mohammed Szaúd-Arábia egyik nemesi családjának közeli barátja volt és az 1960-as évek elején halt meg; semmi köze nem volt terrorizmushoz vagy iszlamista ideológiákhoz.) Osama saját pénzét hozta magával Afganisztánba, amit aztán a szovjetek elleni harcban akart felhasználni. Bőven meg tudta engedni magának, hogy fegyvereket vásároljon a pakisztániaktól, semmi szüksége nem volt CIA támogatásokra. Egy CIA és bin Laden közötti szövetségnek a CIA szemszögéből nézve sem lett volna sok értelme. 1989-ben, mikor a háború véget ért, Osama bin Laden alig volt harminc éves, nem volt sok követője. Nehéz bármi okot is találni, amiért a CIA támogatta volna. Mivel egy ilyen kapcsolatra nincs semmilyen bizonyíték, ezért nyugodtan kijelenthető, hogy nem is volt semmilyen együttműködés.

3. Nem bizonyítja semmi, hogy valóban az Al-Kaida vagy Osama bin Laden áll a 9/11-es terrortámadás mögött!

Az összeesküvés-elméletek szemében az Al-Kaida felelőssé tétele a 9/11-es terrortámadásokért véletlenszerű és önkényes; mintha az összeesküvők egy ártatlan (vagy nem létező) csoportra mutogatnának és közben egy vacak és gyenge történettel próbálnának beetetni mindenkit Osama bin Laden felelősségéről és bűnösségéről. (Ehhez a gondolatmenethez aztán ilyen és ehhez hasonló érvek társulnak.) A Magasba Nyúló Tornyokban Wright nem csak azt teszi egyértelművé, hogy eleve nem is lehetett más gyanúsítottja terrorcselekményeknek, hanem azt is, hogy a támadások maguk is félreismerhetetlen névjegyei voltak az Al-Kaida filozófiájának, alkalmazott taktikáinak, céljainak és működési módjának.

Az Al-Kaida története egy hosszú szál, amely fokozatosan haladt a 9/11-es terrortámadások felé. Wright remekül mutatja be, hogy hogyan terjedt ki az Al-Kaida hatásköre és miként fejlődtek tovább nem csak minden egyes saját sikerük és kudarcuk után, de más terrorista csoportok sikerei és kudarcai után is. Az Al-Kaida megszállottságát a WTC tornyokkal például már az 1993. februári bombatámadásoknál látni lehetett, ahol teherautóba helyezett bombát használtak. Ezt a támadást nem bin Laden tervelte ki közvetlenül, hanem iszlamista társai, akik Al-Kaida körökben utaztak. Az 1990-es évek elején az Al-Kaida elkezdett öngyilkos merénylőket alkalmazni. Bin Laden és szövetségesei sokat tanultak az 1995-ös oklahomai robbantásból és lényegileg reprodukálták azt öngyilkos merényletek formájában a Khobar tornyoknál és az 1998-as Egyesült Államok nagykövetsége elleni bombatámadásnál Kenyában. Az ötlet, hogy repülőgépeket használjanak több javasolt, ám végre nem hajtott ötletből származik; az 1990-es évekből a Fülöp szigeteknél, valamint az ezredfordulóra tervezett támadásoknál. Khalid Sheikh Mohammed volt az, aki kitervelte a 9/11-es terrortámadásokat, majd adta el azokat Osama bin Ladennek. Ez egyáltalán nem titok, ő maga ismerte ezt el szabad akaratából egy arab televíziónak, hónapokkal elfogása előtt. Maga bin Laden is egyértelműen elismerte, hogy ő volt a támadások mögött álló vezető elme. Ezek a tények mind hozzájárulnak ahhoz, amit már amúgy is tudni lehet; hogy az Al-Kaida állt a 9/11-es terrortámadások mögött.

Magasba Nyúló Tornyokban található elemzés továbbá az Al-Kaida páratlanságára is fókuszál. Egész egyszerűen nem létezett egy másik olyan terrorszervezet az egész világon, aki képes lett volna végrehajtani a 9/11-es terrorcselekményeket. Palesztin terroristák már az 1990-es évek eleje óta használtak öngyilkos merénylőket, de csak kismértékben. 9/11 előtt nem volt egyetlen másik terrorista csoport sem, amely ilyen nagy mértékben alkalmazott volna öngyilkos merénylőket; az Al-Kaida azonban ezt tette négyszer is (az előző bekezdésben említett támadások, valamint az USS Cole hadihajó elleni támadás 2000 októberében, Jemen partjainál). Egyetlen másik terrorista csoportnak sem voltak alvóügynökei az Egyesült Államok területén belül, de az Al-Kaidának igen és egyikük, Zacarias Moussaoui, börtönben volt a támadás alatt. Egyetlen másik terrorista csoport sem próbálta addig megtámadni a WTC tornyokat, de az Al-Kaida igen, 1993-ban. Egyetlen másik terrorista csoportnak sem voltak ügynökei Egyesült Államokbeli repülőakadémiákban 2001 nyarán, de az Al-Kaidának igen. Az USA hírszerzése próbálta is követni ezeket a nyomokat, igaz nagyon gyatrán.

Egész egyszerűen nem volt más hiteles gyanúsított a támadások után. Az első, napokig (nem hónapokig!) tartó nyomozások minden kétséget kizáróan állapították ezt meg; ugyanazt, amit sokan már a támadások pillanatában sejtettek. A Magasba Nyúló Tornyok részletezi ezen nyomozások egy részét. Wright például egy olyan interjút mutat be, amely egy FBI nyomozó és egy jemeni terrorista, Abu Jandal között zajlott három nappal a támadások után. Ebben az interjúban Jandal elismerte, hogy az Al-Kaida a felelős. A 9/11-es terrorcselekményekhez vezető hosszú út annyira félreismerhetetlen volt, hogy csupán néhány igazolásra volt szükség utána a felelősök megerősítésére.

Az összeesküvés-elméletekben található állítás, miszerint csak gyenge bizonyítékok kapcsolják össze a terrortámadásokat az Al-Kaidával, csupán egyszerű hazugságok és szándékos vakság keveréke. A Magasba Nyúló Tornyok elolvasása után ez világosan látható.

4. Az USA kormánya tudott előre a támadásokról, de nem tett semmit ellenük.

A legtöbb összeesküvés-elmélet az úgynevezett MIHOP (Made It Happen On Purpose - szándékosan hajtották végre) forgatókönyvről szól, amely azt jelenti, hogy a 9/11-es terrortámadásokat szándékosan hajtotta végre egy csoport, majd később az Al-Kaidát tette ezért felelőssé, akik valójában ártatlanok voltak (vagy nem is léteztek). A konteósok egy kisebb csoportja a LIHOP (Let It Happen On Purpose - szándékosan hagyták megtörténni) verzió mellett érvel, vagyis elismerik, hogy az Al-Kaida a tettes, azonban azt is állítják, hogy az USA kormánya tudott előre a támadásokról és hagyta azokat megtörténni. Néha előfordul, hogy a MIHOP verzió híve meghátrál (például, mert rengeteg bizonyítékot dörgöltünk az orra alá, amely az Al-Kaida bűnösségét támasztja alá) a LIHOP verzióhoz, mert úgy gondolja (tévesen), hogy az már egy racionális álláspont. A LIHOP verzió kétségtelenül kisebbségben van és nem is kívánatos az összeesküvés-elméletek világában, azonban időről időre mégis hallani itt-ott.

Magasba Nyúló Tornyok helyére teszi a LIHOP elméletet is. Wright könyve nem csak az Al-Kaida történelmét írja le, hanem az amerikai kormány próbálkozásait is az 1990-es évek végén felbukkanó fenyegetésekre való reagálásra, amint bin Laden egyre aktívabbá vált. Az olvasó képet kap a kormány inkompetenciájáról, belső konfliktusairól és a kreatív gondolkodás teljes hiányáról. Ha a terrorelhárító csoportjai a kormánynak, különösen az FBI és a CIA megfelelően működtek volna és ha szerencséjük lett volna, akkor talán meg tudták volna akadályozni a 9/11-es terrortámadásokat. Nem működtek megfelelően és nem volt szerencséjük. A Magasba Nyúló Tornyok kitér az ügynökségek közötti rivalizálásra és konfliktusokra, valamint arra, hogy a nyomozás és elhárítás merev felépítése hogyan akadályozta az alkalmazottakat abban, hogy olyan nyomokat kövessenek megfelelően, amik elvezethettek volna a támadások időbeni leleplezéséhez. A könyv, csakúgy, mint a 9/11-et vizsgáló bizottság, ugyanarra a következtetésre jutott: az kormány terrorelhárító csoportjai katasztrofálisan működtek 2001-ben. 

A LIHOP verzió azért nem működik, mert azt feltételezi, hogy ezek az ügynökségek közel tökéletesen működtek, vagy legalább annyira jól, hogy képesek voltak a 9/11-es összeesküvést időben felismerni, majd jött egy felsőbb hatóságtól (kitől?) egy utasítás, hogy ne történjen semmi. Ha ez igaz lenne, akkor a Wright által bemutatott bizonyítékoknak, a belső konfliktusokról és tehetetlenségről, a nem követett nyomokról mind hamis kellene legyen. Vagy az FBI és a CIA rájött a tervre, majd hatályon kívül lett helyezve, vagy valaki más (ki?) jött rá a FBI és CIA tudta nélkül, majd leadta a drótot valakinek, aki később azt a döntést hozta, hogy ne történjen semmi. A Wright által bemutatott bizonyítékok erősen ellene szólnak mindkét lehetőségnek.

A Magasba Nyúló Tornyok elolvasása után az a kép alakul ki az emberben, hogy az amerikai kormánynak nem volt esélye olyan részletességgel felfedni az Al-Kaida tervét, hogy aztán meg tudja azt akadályozni. Az Al-Kaida személyes hűségen, valamint családi és törzsi kapcsolatokon és bizalmon keresztül működik. Egy esetleges beszivárgó nem vásárolhatja meg ezeket a dolgokat és hiába ért egyet a filozófiájukkal nem fogják önmagában ezért befogadni. Ez pedig nagyon eltér attól, amikor valaki egy meglévő kormányzat, a maffia vagy más olyan szervezet után kémkedik, ahol a pénz vagy a hasonló gondolkodás a legfőbb elvárás a tagsághoz.

Egy terrorista támadás meghiúsításához pontosan tudni kell, hogy hol és hogyan fog az bekövetkezni és ki által. Ha csak nincs egy besúgó a szervezeten belül, akkor nagyon nehéz ezeket csak külső forrásokból megállapítani. Az Egyesült Államok kormánya kétségtelenül végezhetett volna sokkal jobb munkát ez ügyben, de még akkor is kérdés, hogy tudtak-e volna bármit is tenni. Wright könyve alapján, amely bemutatja, hogy ténylegesen hogyan működtek a terrorelhárító csoportok az Egyesült Államokban 9/11 előtt, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a LIHOP verzió egész egyszerűen nem logikus.

5. Nem tudjuk (vagy nem tudhatjuk) pontosan, hogy mi történt szeptember 11-én.

Talán az összes létező érv közül ez a legaljasabb, ezért is van kiemelkedő helyen ebben a listában. Szorosan kapcsolódik a 3. érvhez, de annál jóval többet állít. Egyes konteósok (azok, akik általában nem is tartják magukat konteósoknak) egy agnosztikus jellegű álláspont mellett fognak érvelni, amellett, hogy értelmetlen a 9/11-es eseményekről való beszélgetés vagy vita, mert nem tudhatjuk soha meg pontosan, hogy mi történt valójában. Vagyis nem áll elegendő információ a rendelkezésünkre ahhoz, hogy ítéletet hozzunk. Az előző négy pontban adott válaszok alapján is lehet már sejteni, hogy a Magasba Nyúló Tornyok ezt az érvet is semmissé teszi. Tudhatjuk és tudjuk is, hogy mi történt.

Tudjuk, hogy kik tervelték ki a támadást. Tudjuk, hogy kié az alapötlet. Ismerjük a merénylők gondolkodásának és stratégiáinak a fejlődését. Ismerjük a vallási hátterüket és politikai motivációjukat. Tudjuk, hogy miként kerültek abba a pozícióba, amibe a támadások előtt voltak. Tudjuk, hogy miként pénzelték a támadásokat. Tudjuk, hogy hogyan toborozták azokat az embereket, akik végrehajtották a terrorcselekményt. Tudjuk, hogy mikor és hol léptek be az Egyesült Államok területére. Tudjuk, hogy azon merénylők, akiknek szükségük volt rá hol és mikor kaptak repülési kiképzést, hogy miként fizettek ezért és mi volt a tervük ezzel a tudással. Osama bin Ladentől egészen Hani Hanjourig mindenkinek, aki részt vett a 9/11-es terrortámadásokban ismerjük a múltját, amely elvezette őket ezen szörnyű tett elkövetéséig. Azért tudjuk mindezt, mert ezen információk nyilvánosan elérhetőek bárki számára. Nem igaz az, amit sok konteós állít, miszerint ezen információkat csak kormányzati források terjesztenék. Nem arról van szó, hogy valakinek vagy egy szervezetnek a szavát elhinnénk és onnantól kezdve azt tekintenénk igazságnak. Minden benne van Wright könyvében; a lábjegyzetekben és, ami a legfontosabb, a forrásaiban.

Az állítás, miszerint nem tudjuk, hogy mi történt szeptember 11-én teljesen tisztességtelen és általában olyasvalakitől jön, aki nem nézett komolyan (a Zeitgest vagy a Loose Change stb. megnézése, vagy pro-konteó oldalak olvasgatása nem számít komoly utánanézésnek) utána 9/11 történéseinek, vagy utánanézett, de nem tetszett neki amit talált, ezért aztán elutasítja azt.

Összefoglaló, avagy miért nem változtat ez semmin?

Magasba Nyúló Tornyok nem újdonság, lassan 10 éve hogy megjelent és szerzője, Lawrence Wright azóta már továbblépett más nagyra becsült projektekre. Figyelembe véve az eddig leírtakat felvetődik a kérdés, hogy miért nem járult hozzá ez a könyv a 9/11-el kapcsolatos összeesküvés-elméletek terjedésének leállításához. Miért nem győzött meg senkit arról, hogy a 9/11-es összeesküvés-elméletek csupán paranoid téveszmék?

Mivel nem találni olyan összeesküvés-elméletekkel foglalkozó oldalt, amelyen szerepelne ez a könyv joggal gondolhatjuk, hogy az egyszerű magyarázat az, hogy a hívek nem olvasták azt el. Valóban, sok összeesküvés-elmélet hívő egész egyszerűen nem hajlandó igazi tudományos kutatást végezni azokban a témákban, amelyek saját bevallásuk szerint annyira érdeklik őket. Ha valami nincs benne Alex Jones műsorában, a Zeitgeistban vagy a youtube-on, akkor azzal már nem kell foglalkozni. A nem ellenőrizhető, zavaros források dominálnak, amelyek áltudósoktól vagy más konteósoktól erednek. Pontosan ezért egy olyan könyv, mint a Magasba Nyúló Tornyok nem fog jelenteni semmit számukra.

Valószínűnek tartom, hogy az a 9/11-es összeesküvés-elméletekben hívő, aki elolvassa ezt a bejegyzést (már ha egyáltalán lesz ilyen) azonnal el fogja azt utasítani mondván, hogy Lawrence Wright egy fizetett ügynök, vagy valami hasonló. Bizonyára nem fogja elolvasni a könyvet. Nem fogja kielemezni a könyv forrásait, hogy megállapítsa azoknak a valóságtartalmát. Nem fogja megvizsgálni, hogy mennyire plauzibilisek a könyvben található magyarázatok, hogy a Wright által használt források mennyire támasztják ezeket alá. Nem, ezek túl nagy elvárások. Mennyivel egyszerűbb azt állítani, hogy bárki, aki nem ért egyet a 9/11-es összeesküvés-elméletekkel egy birka vagy a kormány által lefizetett, és úgy tenni, mintha az olyan szakmai és tudományos elemzések, amelyeket Wright képzettségével rendelkező írók alkottak, nem is léteznek.

Csak ismételni tudom a bevezetőben leírtakat: a Magasba Nyúló Tornyok azt demonstrálja, hogy a 9/11-el kapcsolatos összeesküvés-elméletek mennyire távol állnak a valóságtól, mennyire valószínűtlenek és teszi mindezt úgy, hogy közben egy darab konkrét ilyen elméletet nem elemez ki.

Forrásnak használt elemzés

The Looming Tower: Another Book Conspiracy Theorists Will Never Read

komment

A bejegyzés trackback címe:

https://schrodingersdawg.blog.hu/api/trackback/id/tr418030264

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.